พัลลภ บาลลา

หลวงปู่กาหลง อสโภ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สมถะ พูดน้อย เคร่งครัดในศีลธรรมและมีเมตาธรรมเป็นอย่างสูงแม้วัยล่วงเข้า ๘๖ ปีแล้ว

หลวงปู่กาหลง อสโภ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สมถะ พูดน้อย เคร่งครัดในศีลธรรมและมีเมตาธรรมเป็นอย่างสูงแม้วัยล่วงเข้า ๘๖ ปีแล้ว แต่ท่านยังปฏิบัติกิจสงฆ์อย่างไม่บก
พร่อง ตื่นเช้า กวาดลานวัด ทำงาน ทำโน่น ทำนี่ ตกค่ำนั่งสมาธิภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำ เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ท่านเป็นศิษย์สำนักหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน สืบวิชาของหลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน มาทั้งหมด ศิษย์สำนัก หลวงพ่อทบ วัดชนแดน สืบวิชาของหลวงปู่พวง วัดน้ำพุสามัคคี มาหมดเลย

ตอบกระทู้ : หลวงปู่กาหลง อสโภ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สมถะ พูดน้อย เคร่งครัดในศีลธรรมและมีเมตาธรรมเป็นอย่างสูงแม้วัยล่วงเข้า ๘๖ ปีแล้ว